Rezerwacja

 1. Wstępna rezerwacja – ustalenia dokonane osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną (tel. 882963879).
 2. Wniesienie zadatku na poczet rezerwacji w terminie do 3 dni od daty rezerwacji wstępnej w kwocie 30% całkowitej należności za wynajem. Zadatek należy wpłacić na rachunek bankowy podany w mailu potwierdzającym wstępną rezerwację, podając imię i nazwisko oraz adres osoby rezerwującej. Po wpłacie zadatku klient otrzyma, w ciągu 3 dni, potwierdzenie rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji wstępnej, rezerwację tę uważa się za nieobowiązującą. Kolejne 30% zadatku należy wpłacić na wskazany numer konta do 30 dni przed planowanym przyjazdem.
 3. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu należy zrealizować przelewem na podany numer konta najpóźniej na trzy dni przed datą przyjazdu lub gotówką w dniu przyjazdu.
 4. W razie rezygnacji z pobytu wpłacony zadatek przepada.

 

Regulamin Amelia Domki w Sianożętach

Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomości Gości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.amelia-domki.pl, bądź w drodze indywidualnego zapoznania się Gości przy dokonywaniu czynności meldunkowych.

 1. Rezerwacja pobytu jest równocześnie wyrażeniem zgody na poniżej zamieszczone   warunki pobytu, dzięki którym uda nam się zapewnić Państwu zadowolenie z wypoczynku i jednocześnie usprawnić jego organizację.
 2. Niewykorzystanie całości pobytu po wcześniejszym potwierdzeniu rezerwacji wpłatą na konto bankowe, obciąża Gości całą kwotą należną za niewykorzystanie usługi noclegu.
 3. Niestawienie się Gości na terenie obiektu do godz. 20:00 w dniu rezerwacji i brak potwierdzenia spóźnienia, skutkuje anulowaniem rezerwacji, oraz możliwością wynajęcia pomieszczeń innej osobie.
 4. Właściciel zwróci zadatek jeżeli do realizacji usługi nie dojdzie z jego winy.
 5. Zadatek przepada w całości z chwilą odwołania przez Gości rezerwacji pobytu.
 6. Wynajem apartamentów w lipcu i sierpniu odbywa się w systemie tygodniowym (przyjazdy i wyjazdy w sobotę i niedzielę). Początek wynajmu od godz. 15 , zdanie pomieszczeń do godz. 9. W wynajmowanych pomieszczeniach może przebywać ustalona podczas rezerwacji liczba osób.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia okresu pobytu, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 8. Goście wyrażający chęć przedłużenia pobytu w Domkach Amelia, proszeni są o zgłoszeniu takiego faktu do godz. 9:00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
 9. Przedłużenia pobytu będziemy realizować w miarę naszych możliwości.
 10. Przybywając do Domków Amelia należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Domkach Amelia (Ustawa z dn. 10.04.1974 o Ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz. 960)
 11. Do korzystania z usług w Domkach Amelia upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek, zgodnie z warunkami rezerwacji.
 12. W momencie przekazania Gościom kluczy do wynajmowanych pomieszczeń stają się oni za nie odpowiedzialni. Za zagubiony klucz Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 100,00 PLN.
 13. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Domków Amelia po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
 14. Wewnątrz domków prosimy o nie palenie papierosów, palenie papierosów odbywa się na zewnątrz budynku. Domki wyposażone są w czujniki dymu i temperatury.
 15. Wewnątrz domków prosimy o nie smażenie ryb, smażenie ryb odbywa się na zewnętrznym grillu oraz na zewnętrznej kuchence indukcyjnej.
 16. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Domków Amelia.
 17. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 18. Sprzątanie końcowe Klienci wykonują samodzielnie pozostawiając w generalnym ładzie i porządku pomieszczenia i przedmioty użytkowane w czasie pobytu. Goście zobowiązani są do pozostawienia wynajmowanych pomieszczeń w stanie, w jakim zostały im przekazane przy rozpoczęciu wynajmu. W szczególności podłogi winny być czyste, naczynia umyte, meble i pozostałe sprzęty na swoich miejscach, śmieci wyrzucone.
 19. Właściciele Domków Amelia nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania użytkowanych pomieszczeń.
 20. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00 rano.
 21. Osoby nie będące wczasowiczami Domków Amelia, a przebywające w nim po godz. 22 zobowiązane są do jego opuszczenia.
 22. Domki Amelia nie są przystosowane do pobytu w nich zwierząt domowych.
 23. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, przysługuje jedno miejsce do jednego domku.
 24. Goście naruszający zasady niniejszego regulaminu, zobowiązani będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
 25. Domki Amelia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane na terenie ośrodka.
 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa, będę odsyłane na jego koszt i ryzyko na wskazany adres. Jeżeli będzie to napotykało trudne do przezwyciężenia trudności, ośrodek może zastosować procedurę przewidzianą w art. 183 § 2 i następne kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny – Dz. U. 64.16.93 z późn. zm).
 27. Personel obiektu służy Gościom wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 28. Korzystanie przez dzieci z palcu zabaw oraz bawialni odbywa się tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialność.

 

Regulamin w wersji PDF - do pobrania

Hausordnung PDF - herunterladen